top of page

Klachtenregeling

De medewerkers van de huisartsenpraktijken doen hun best om goede huisartsenzorg te leveren aan alle patiënten.

Toch kan het zo zijn dat er voor u een reden is om een klacht te uiten over de geleverde huisartsenzorg.

Om de behandelrelatie goed werkbaar te houden en de zorgverlening zo nodig te verbeteren, stellen we het zeer op prijs als u dit met ons bespreekt. Wij zullen er alles aan doen deze onvrede voor u op te lossen.

U kunt uw klacht mondeling melden aan een van de medewerkers of aan de huisarts. Ook kunt u uw klacht schriftelijk indienen aan het adres van de huisartsenpraktijk onder vermelding van uw naam en contact mogelijkheid. Hiervoor is een formulier verkrijgbaar bij de assistente. Dan zal er binnen een aantal werkdagen contact met u worden opgenomen door de klachtencoördinator. Deze is onpartijdig en zal proberen tot een oplossing te komen. Alles wat u aan de klachten coördinator vertelt, is vertrouwelijk. 

Komt u er met uw huisarts en de klachten coördinator niet uit, dan kun u zich wenden tot:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE): www.skge.nl of tel. nr: 088-0229100

Of kijkt u op de site van de Rijksoverheid: waar kan ik terecht met een klacht over een arts of zorginstelling 

bottom of page