top of page

Uitwisselen elektronische gegevens

Elektronisch uitwisselen medische gegevens

Tijdens de waarneming kunnen uw medische gegevens elektronisch worden geraadpleegd. Op dit moment is het zo dat in onze afwezigheid tijdens kantooruren de collega-huisartsen van huisartsenpraktijk het Gieteling & Verwoerd uw medische dossier kunnen raadplegen en dat zij de contacten ook rechtstreeks kunnen verwerken in uw dossier.

 

Buiten kantooruren en op weekend- en feestdagen kunnen uitsluitend de waarnemende huisartsen op de HuisArtsenPost Midden-Holland een gedeelte van uw dossier inzien als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Mocht u bezwaren hebben tegen het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens dan moet u dit bij de assistente kenbaar maken. Wij schakelen dan deze mogelijkheid uit.

 

Kijkt u voor meer informatie op www.vzvz.nl of https://www.ikgeeftoestemming.nl/

U krijgt in deze video meer informatie over het elektronisch uitwisselen van uw gegevens.

bottom of page